Banner Công ty CP THB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THB

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

THI CÔNG CHUỔI CỬA HÀNG JOLLIBEE

Hạng mục thi công chuổi cửa hàng:
– Xây dựng cải tạo
– Nội Thất – Giá kệ
– Biển bảng quảng cáo

THI CÔNG CHUỖI CỬA HÀNG MYKINGDOM

Hạng mục thi công chuổi cửa hàng:
– Xây dựng cải tạo
– Nội Thất – Giá kệ
– Biển bảng quảng cáo

THI CÔNG CHUỖI CỬA HÀNG VINMART

Hạng mục thi công chuổi cửa hàng:
– Xây dựng cải tạo
– Nội Thất – Giá kệ
– Biển bảng quảng cáo

NHỮNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU CHÚNG TÔI ĐÃ TRIỂN KHAI